Написання магістерської роботи: правила та поради

Магістерську роботу необхідно захистити, щоб отримати звання магістра. Дуже важливо, щоб робота була складена грамотно, з дотриманням всіх вимог.

Тільки в цьому випадку вона отримає досить високу оцінку. Можна замовити магістерську роботу, щоб не сумніватися в правильності її складання і не витрачати масу часу.

Склад роботи

Магістерська робота має деяку схожість з курсовою, але все ж істотно відрізняється від неї. Для правильного виконання роботи необхідно брати до уваги діючі правила і стандарти.

Магістерська робота повинна складатися з наступних частин:

 1. Титульний лист привертає увагу, так як є першою сторінкою в роботі. Саме на ній міститься назва роботи, основні дані виконавця, керівника, найменування вузу, кафедри, спеціальності і т. д.
 2. Зміст являє собою перелік з перерахуванням всіх наявних в роботі розділів.
 3. Перелік скорочень, які використовувалися при виконанні роботи, дозволить зрозуміти деякі скорочення.
 4. Вступ-це розділ, в якому досить докладно, але лаконічно описуються цілі роботи, поставлені завдання, характерні особливості, актуальність теми магістерської роботи.
 5. Основна частина містить найбільш важливі відомості, опис вихідних даних, методи дослідження і т. д.
 6. Висновок-це розділ, що містить підсумки виконаної роботи. Саме у висновку наводиться обгрунтування того факту, що автор роботи досяг позначеної мети.
 7. Список літератури-перелік всіх допоміжних матеріалів, які використовувалися при написанні магістерської роботи.
 8. Додаток містить ряд таблиць, схем, ілюстрацій, розрахунків та інших матеріалів, на які Виконавець посилався в тексті роботи.

Етап

Написання магістерської роботи відбувається поетапно:

 1. В першу чергу потрібно вибрати актуальну тему для проведення дослідження.
 2. Далі складається план робіт, якого потрібно буде дотримуватися при написанні роботи. У плані можна прописати назви глав з коротким описом і зазначенням джерел.
 3. На наступному етапі потрібно якомога глибше вивчити тему, вибрати і проаналізувати актуальну інформацію з джерел.
 4. Далі вибирається оптимальний метод проведення дослідження по темі роботи.
 5. На наступному етапі необхідно обґрунтувати доцільність вибору конкретного методу дослідження.
 6. На заключному кроці слід підвести підсумки і зробити висновки.